[text2speech_shortcode lang=”tr”]

Prof. Dr. Emin ÖZMERT
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden 1979 yılında mezun oldu. Askerlik görevinden sonra, 1981 yılında aynı Fakültenin Göz Kliniğinde ihtisasa başladı. Vehbi Koç Eğitimi Vakfı ve Amerika Birleşik Devletlerinden Project ORBIS’ in bursları ile, 1986 – 1987 yılları arasında The New York Hospital – Cornell Medical Center’ e, “ Vitreus – Retina Hastalıkları ve Cerrahisi “ konularında üst ihtisasa gönderildi. Burada; başta Prof. Dr. Stanley Chang olmak üzere, Prof. Dr. Lincoff H. ve Prof. Dr. Coleman J. ile çalıştı. Özellikle sıvı perflorokarbonlar, göziçi gazlar ve proliferatif vitreoretinopatide hücre kültürü gibi konularda araştırmalarda bulundu. Daha sonraki tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri’ nde Prof. Dr. Yannuzzi LA ve Prof. Dr. Fisher YL ile; medikal retina, ultrasonografi ve oftalmik mikroendoskopi konularında çalışmalarda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1989 yılında doçent ve 1995 yılında profesör oldu. Şu anda Ankara Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında, “ Vitreus – Retina Birimi Başkanı“ olarak görevini sürdürmektedir. Medikal ve cerrahi retina ile ilgili pek çok panel, konferans, mezuniyet sonrası eğitim kursları vermiş olup; yerli/yabancı çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Project ORBIS, Alumni of Cornell Medical Center, EVRS, ASRS, Euretina gibi uluslararası bilimsel dernek üyelikleri mevcuttur.

[/text2speech_shortcode]