Optik Sinir Hastalıkları

OPTİK SİNİR (GÖRME SİNİRİ) VE GÖRME YOLLARININ
HASTALIKLARI
(OPTİK NÖROPATİLER)

PRP GROWTH FACTOR INJECTIONSMAGNOVISION THERAPYPHOTOBIOMODULATION THERAPY

Görme fonksiyonu, cisimlerden gelen ışınların retinaya odaklanmasıyla başlar.
Retinada ışık enerjisi elektrik enerjisine çevrilir. Bu elektriksel uyarılar optik sinir, optik kiazma, optik traktus denilen görme yollarından geçerek beyindeki görme merkezine iletilir.

Retinadan çıkan sinir lifleri birleşerek, optik sinir denilen görme sinirini oluşturur.

Optik sinir, çeşitli nedenlerle hasar görüp görme veya görme alanı kaybı kaybı meydana gelebilir.
Optik sinir hastalığına yol açan nedenler:
• Optik sinirin baskı altında kalması: tiroid (guatr) hastalıklarına bağlı
• Optik sinirin enfeksiyonu: en sık orta kulak iltihabı ve sinüzitler nedeniyle
• Optik sinirin iskemisi yani optik siniri besleyen damarların tıkanması
* arteritik olamayan (şeker hastalığı, hipertansiyon en sık nedendir)
* arteritik ( atar damar iltihabı nedeniyle: bu çok ağır bir tablodur,
Hemen tedavi başlanmazsa iki gözde de körlük meydana gelebilir.
• Optik sinirin travma sonucu kesilmesi veya zedelenmesi
• Multipl skleroz denilen sinir kılıfı kaybıyla seyreden hastalıklarda, optik sinir kılıfının hasar görmesi
• Optik sinirin alkol (metilalkol), etambutol-izoniazid gibi verem ilaçlar ile toksik etkilenmeleri, radyasyon tedavisine bağlı hasarlar
• Optik sinirin, lupus-behçet gibi bazı sistemik hastalıklar sonucu hasar görmesi
• Leber hstalığı gibi genetik-ailesel bazı hastalıklar sonucu optik sinir atrofisi
• Göz tansiyonu yani glokoma bağlı optik sinir hasarı
Göz dışında, nörolojik hastalıklara bağlı olarak da optik sinir ve görme yolları hasarı meydana gelebilir:
• Kafa içi basınç artışı (kibas) sonucu papil ödem ve buna bağlı optik atrofi
• Hipofiz bezi adenomu veya tümörlerinin optik kiazmaya baskı uygulaması
• Oksipital lob ve görme korteksi sorunları
• Migren
• Beyin damarlarında baloncuklaşma ( anevrizmalar)
• Beyin tümörleri
Menenjit-ensefalit gibi enfeksiyonlar

Görme siniri ve görme yollarındaki hasarın olduğu yere göre görme alanında değişik şekillerde kayıplar meydana gelir.

Optik sinir hastalıklarında, hasta puslu, sisili ve cisimleri soluk görür; görme alanı kayıpları hisseder.
Işık refleksi etkilenen tarafta zayıflar; kontarst duyarlık, renk görme ve görme alanı bozulur.
Tedavi: altta yatan nedene göre, ilgili tıp dalı tarafından yapılır.

Multipl skleroza bağlı optik nörit ‘de, sinir iletimini destekleyen myelin kılıfında hasarlanma vardır.

İskemik optik nöropati ise, artertitik/arterik olmayan ayrımı yüksek sedimentasyon hızı ile ayırt edildikten sonra tedavi şekli belirlenir. Arteritik ise diğer gözü korumak için yüksek doz ve uzun süreli kortizon gerekirken, arteritik olmayanda nedene göre (şeker-tansiyon kontrolü), kan sulandırıcılar, kortizon ile birlikte uygulanır. Optik sinir kan akımını artırmak için magnovision ve growth faktör desteği gerekebilir.
Travmaya bağlı optik sinir hastalıklarında acilen kortizon ile birlikte magnovision ve growth faktör tedavileri uygulanır.

Optik sinir hastalığının nedeni, başta mr olmak üzere diğer tetkiklerle birlikte anlaşılabilir.

Çeşitli optik sinir hastalıkları sonucu optik atrofi (sinirin zayıflaması, kuruması) oluşabilir. Böyle durumda, magnovision/ocuvision ile zayıflamış görme sinirleri uyarılarak, yeni görme yolları aktive edilebilir.

Göz ve görme yolları tümüle hasar görmüşse, beyindeki görme merkezine uyarıcı çipler yani kortikal protezler uygulanarak, tüm körlükler yakın zamanda tedavi edilebilecek gibi gözükmektedir. Bu konudaki deneysel çalışmalar sürmekte olup, henüz rutin ve yaygın bir uygulaması yoktur.

Leave a Comment

(0 Yorum)