Retina Dekolmanı

Retina Dekolmanı

PATERN LASER – ENDOSCOPIC 25 PLUS PARS PLANA VITRECTOMY SURGERY

Göz küresinin içini, jöle kıvamında vitreus adı verilen saydam ve viskoelastik bir madde doldurur. Bu madde göze küre şeklini verir ve elastikiyetini kazandırır.
Vitreus jeli, retina tabakasına bazı bölgelerde sıkı yapışıklıklar gösterir.

İleri yaş, yüksek miyopi, göze alınan bazı darbeler veya kafa travmaları sonucu vitreus jeli sıvılaşmaya ve retinadan ayrılmaya başlar.
Bu ayrılma sırasında, vitreusun retinaya yapıştığı yerlerde yırtıklar veya kanamalar meydana gelebilir.
Genetik yatkınlık sonucu retinada yırtılmaya hassas incelmiş dejenere alanlar bulunabilir ( lattıce, tuft).
Bazı travmalar, katarakt ameliyatı veya diğer göz cerrahileri sonucu da retinada yırtıklar oluşabilir.

Retinadaki bu yırtıkların içinden, sıvılaşmış vitreusun geçmesi, retina tabakalarının birbirinden ayrılmasına yol açar.
Sinir dokusu olan retinadaki çekintiler ve/veya dalgalanmalar ile vitreusdaki dejenerasyon; ışık çakmaları, sinek uçuşmaları veya örümcek ağı gibi belirtilere neden olur.
Altında sıvı biriken retinanın göz duvarından ayrılmasıyla, göz önünde bir perdelenmeden bahsedilir. Bu ayrılmanın makülayı da etkilemesiyle görme ışık hissine kadar düşer.

Retina dekolmanına hemen hemen müdahale edilmez ise, , sıvı retina katları içinde ilerleyerek tüm retinanın dekole olmasına ve kalıcı görme kaybına yol açar.

Retina dekolmanı; sinek uçuşmaları, ışık çakmaları, görme alanında kayıplar veya hiçbiri olmadan görmenin direkt olarak hızlıca kapanması şeklinde belirtiler verebilir.

Sinek uçuşmaları, ışık çakmaları, kurum yağması hissi bazen dekolman gerçekleşmeden sadece retina yırtığı varlığında da oluşabilir. Bu aşamada, yırtık arasına sıvı girmeden laser barajı ile yırtığın çevresi yapıştırılarak , dekolman gelişmesi önlenebilir.

Retinanın göz duvarından ayrılmasıyla retina dekolmanı oluşmuş ise; gözün durumuna ve göz doktorunun kararına göre, ya klasik retina dekolman cerrahisi ya da vitreoretinal cerrahi (pars plana vitrektomi) ameliyatına karar verilir. Bu ameliyatlar genellikle genel anestezi ile yapılır. Ameliyat sırasında doktor tarafından, medikal silikon oıl veya özel medıcal gazlar ile göz içi tamponat yapılmasına karar verilir. Ameliyat sonrası dönemde 7-10 gün, doktor tarafından tayin edilecek olan belirli bir pozisyonun korunması ve bu şekilde yatılması gerekebilir.

Pars plarna vitrektomi ameliyatı ile retina dekolmanının ve yırtığın tamir edilmesi

Yırtığın tamamen yapışabilmesine kadar, göz içine steril gaz veya hava verilerek yırtığın üzerine baskı uygulaması sağlanır. Ameliyat sonrası tampon gazının yırtığın tam üzerine gelebilmesi için hastaya baş ve yatış pozisyonu verilir.

Bazı durumlarda yırtığın tam kapanabilmesi için, özel mataryellerle göz akına (skleraya) çökertme uygulamak gerekebilir.
Retina dekolmanı en sık yırtıklı retina dekolmanı şeklinde görülür.
Diabetik retinopatide, retina damar hastalıklarında veya bazı travma-göz içi yabancı cisimleri sonrası, retinayı içerden çeken fibrotik bantlar sonucu da traksiyonel retina dekolmanı gelişebilir.
Kötü ve bazı iyi huylu göz içi tümörlerinde, üveit denen göz içi inflamasyonlarda, gebelik sırasında görülen eklampside, böbrek yetmezliği ve yüksek sistemik hipertansiyonda eksudatif retina dekolmanları gelişebilir
Retina dekolmanı ameliyatlarından sonra anatomik başarı oranı çok yüksektir. Ne kadar erken müdahale edilirse başarı şansı o derece yükselir.
Retinada tahribat fazla ise, ameliyattan sonra göz küresi dışına growth faktör enjeksiyonları veya magnovizyon desteği uygulanabilir.